Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 326-335 от 335.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000460 д-р Цветелина Димитрова Йонева Вътрешни болести, Ревматология
1500000462 д-р Цецка Стефанова Андонова Клинична микробиология
1500000465 д-р Юлиана Стайкова Маджарска-Джерекарова Очни болести
1500000466 д-р Юлий Методиев Макаров Психиатрия
1500000467 д-р Юлия Димитрова Такова Педиатрия
1500000469 д-р Юлия Христофорова Иванова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000470 д-р Юри Дончев Ленев Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000471 д-р Явор Илиев Рангелов Вътрешни болести, Кардиология
1500000473 д-р Явор Стефанов Боянов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1500000475 д-р Ярослав Тодоров Якимов Анестезиология и интензивно лечение