Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 501-525 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000763 д-р Соня Райкова Караджова Педиатрия
1400000764 д-р Соня Русинова Христева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000767 д-р София Мирчева Павлова-Агова Акушерство и гинекология
1400000773 д-р Станислав Кирилов Вълчев Хирургия
1400000775 д-р Стела Йорданова Шопова Хирургия
1400000776 д-р Стела Леон Кацарова Клинична лаборатория
1400000781 д-р Стефан Милков Колев Вътрешни болести, Кардиология
1400000783 д-р Стефан Христов Глухов Акушерство и гинекология
1400000784 д-р Стефанка Илиева Герова-Кибритова Вътрешни болести, Нефрология
1400000785 д-р Стефка Йорданова Петрова
1400000786 д-р Стоил Георгиев Апостолов Анестезиология и интензивно лечение
1400000788 д-р Стоил Николов Тилев Образна диагностика
1400000789 д-р Стойка Георгиева Михалева-Ашикян Пневмология и фтизиатрия
1400000791 д-р Стойна Георгиева Василева Епидемиология на инфекциозните болести
1400000793 д-р Стоян Атанасов Стоянов Кожни и венерически болести
1400000794 д-р Стоян Василев Стоименов Обща медицина
1400000796 д-р Стоян Димитров Николов Вътрешни болести
1400000797 д-р Стоян Димитров Стоянов Педиатрия, Обща медицина
1400000799 д-р Стоян Иванов Зоичкин Хирургия
1400000801 д-р Стоян Костадинов Гребенаров
1400000803 д-р Стоян Петров Кендеров Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000805 д-р Стоянка Димитрова Василева-Джевелекова Акушерство и гинекология, Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща медицина
1400000806 д-р Стоянка Любенова Бейска-Ризова Кожни и венерически болести
1400000807 д-р Стоянка Павлова Генова Педиатрия
1400000808 д-р Сулиман Халил Ал-Нимри Обща медицина