Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 351-375 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000539 д-р Мария Атанасова Машонова
1400000540 д-р Мария Атанасова Хрисчева-Джопова Нервни болести
1400000541 д-р Мария Василева Радева-Михайлова Вътрешни болести, Кардиология
1400000542 д-р Мария Димитрова Козарева-Филина Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Нефрология
1400000543 д-р Мария Димитрова Стефанова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000544 д-р Мария Желязкова Йорданова Нервни болести
1400000546 д-р Мария Иванова Гаджева-Кулинска Обща медицина
1400000548 д-р Мария Иванова Пачева-Божинова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1400000549 д-р Мария Лукова Димитрова Нервни болести
1400000550 д-р Мария Миланова Белева-Жекова Педиатрия
1400000555 д-р Мария Спасова Балабанова Обща медицина
1400000556 д-р Мария Стефанова Шопова-Кънчева Педиатрия
1400000558 д-р Мария Стоянова Петрова-Илчева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000559 д-р Марийка Янкова Тимева-Пенчева Образна диагностика
1400000560 д-р Мариана Георгиева Зафирова-Стоянова Педиатрия
1400000561 д-р Марияна Петрова Кожухарова Епидемиология на инфекциозните болести
1400000562 д-р Мая Димитрова Влайкова Анестезиология и интензивно лечение
1400000563 д-р Мая Димитрова Гераксиева Обща медицина, Педиатрия
1400000564 д-р Мая Петрова Батаклиева
1400000569 д-р Методи Щерев Мулетаров Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1400000570 д-р Мехмед Алиев Джамбазов Обща медицина
1400000571 д-р Миглена Георгиева Дончева Обща медицина
1400000573 д-р Милан Георгиев Жеков Обща медицина
1400000574 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Очни болести
1400000575 д-р Миланка Георгиева Ковачева-Борисова Кожни и венерически болести