Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 226-250 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000362 д-р Иван Атанасов Иванов Обща медицина
1400000363 д-р Иван Атанасов Колчаков Анестезиология и интензивно лечение
1400000364 д-р Иван Василев Главанджиев
1400000366 д-р Иван Георгиев Личев Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
1400000367 д-р Иван Георгиев Михайлов Ушно-носно-гърлени болести
1400000369 д-р Иван Димитров Димитров
1400000370 д-р Иван Димитров Кузев Вътрешни болести, Кардиология
1400000372 д-р Иван Илиев Танев Ортопедия и травматология
1400000374 д-р Иван Костадинов Иванов
1400000376 д-р Иван Костадинов Разсолков
1400000379 д-р Иван Мильов Панчев Хирургия
1400000383 д-р Иван Спасов Бонев Обща медицина
1400000384 д-р Иван Станчов Бътовски Кожни и венерически болести
1400000385 д-р Иван Стефанов Боюклиев Хирургия
1400000386 д-р Иван Стефанов Харизанов Спешна медицина, Нефрология, Анестезиология и интензивно лечение
1400000387 д-р Иван Стоичков Йотов Ортопедия и травматология
1400000388 д-р Иван Стойчев Станоев Обща медицина
1400000389 д-р Иван Трайков Клисаров Физикална и рехабилитационна медицина
1400000390 д-р Иван Христов Атанасов Нервни болести
1400000392 д-р Иванка Георгиева Бухова Вътрешни болести
1400000393 д-р Иванка Димитрова Пейчинова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000394 д-р Иванка Колева Мулетарова Педиатрия
1400000397 д-р Иванка Михайлова Христева Психиатрия
1400000398 д-р Иванка Николова Илчева Хранене и диететика
1400000399 д-р Иванка Симеонова Сулева Обща медицина