Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 151-175 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000243 д-р Диана Станева Станева Нервни болести
1400000244 д-р Димитрийка Темелкова Радкова-Йовчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000245 д-р Димитрийка Ангелова Чалъкова
1400000246 д-р Димитрия Георгиева Георгиева
1400000249 д-р Димитър Атанасов Димитров Нервни болести
1400000250 д-р Димитър Атанасов Кръстев Педиатрия, Обща медицина
1400000251 д-р Димитър Борисов Попов Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000252 д-р Димитър Динчев Кръстев Анестезиология и интензивно лечение
1400000256 д-р Димитър Иванов Попов Ортопедия и травматология
1400000262 д-р Димитър Любомиров Савов Вътрешни болести
1400000263 д-р Димитър Манолов Митрев Ушно-носно-гърлени болести
1400000264 д-р Димитър Маринов Попов Вътрешни болести, Кардиология
1400000265 д-р Димитър Николов Велев Урология
1400000266 д-р Димитър Рангелов Гачев
1400000267 д-р Димитър Христов Агов Педиатрия
1400000271 д-р Дина Петкова Комсалова Гастроентерология
1400000272 д-р Динко Владимиров Жеков Хирургия
1400000274 д-р Добринка Антимова Генчева-Атанасова Обща медицина
1400000275 д-р Добринка Радова Шопова Вътрешни болести
1400000277 д-р Донка Лалева Велкова Инфекциозни болести
1400000279 д-р Донка Пенчева Тричкова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000280 д-р Дора Иванова Стремска Педиатрия
1400000281 д-р Дора Петрова Шопова Акушерство и гинекология
1400000282 д-р Дора Пройчева Пройчева-Стефанова
1400000283 д-р Дора Симеонова Панчева Педиатрия