Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 126-150 от 802.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000209 д-р Георги Цвятков Пепечков Ортопедия и травматология
1400000210 д-р Гергана Бончева Дойкова Вътрешни болести
1400000211 д-р Гергана Бориславова Чавдарова Клинична микробиология, Клинична имунология
1400000212 д-р Гергана Димитрова Балтаджиева-Захова Клинична лаборатория
1400000213 д-р Гергана Димитрова Георгиева-Чаушева Обща медицина
1400000214 д-р Гергана Любенова Христева-Гилева Педиатрия
1400000215 д-р Гергана Любомирова Анчева Акушерство и гинекология
1400000216 д-р Гергана Павлова Бесалева-Николова Обща медицина
1400000217 д-р Гергана Паунова Начкова Обща медицина
1400000218 д-р Гергина Радева Папазова
1400000219 д-р Гергана Тодорова Костова-Станоева Вътрешни болести
1400000220 д-р Гергана Томова Томова-Ракова Обща медицина
1400000221 д-р Гинка Георгиева Иванова Педиатрия, Обща медицина
1400000222 д-р Горица Георгиева Мурджева Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
1400000223 д-р Гурко Константинов Карчинов
1400000225 д-р Даниела Андреева Жерева Педиатрия, Обща медицина
1400000226 д-р Даниела Костадинова Атанасова-Благова Очни болести
1400000227 д-р Даниела Тодорова Байлова-Касемияр Обща медицина
1400000228 д-р Даниела Христева Бельова Вътрешни болести, Кардиология
1400000229 д-р Данка Илиева Дечева Нервни болести
1400000230 д-р Дафинка Илиева Каракашева-Ненова Обща медицина
1400000231 д-р Дениела Иванова Хаджиева-Велиславова Обща медицина
1400000232 д-р Денка Василева Дееничина Вътрешни болести
1400000233 д-р Денчо Крумов Кантарджиев Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000234 д-р Десислава Димитрова Николова-Цоневска Нервни болести