Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 76-100 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000095 д-р Валери Стоянов Божинов Хирургия, Хирургия
1400000096 д-р Валерия Асенова Цигова Педиатрия
1400000098 д-р Валя Георгиева Виденова-Аврамова Обща медицина
1400000099 д-р Валя Кънева Петрова Клинична микробиология
1400000100 д-р Ваня Стоева Стоева-Иванова Трансфузионна хематология
1400000103 д-р Васил Иванов Попов Педиатрия
1400000104 д-р Васил Костов Вълчев Хирургия, Детска хирургия
1400000107 д-р Васил Тодоров Лупанов Кардиология, Вътрешни болести
1400000112 д-р Васка Дельова Динкова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000113 д-р Васка Тодорова Тодорова Кожни и венерически болести
1400000115 д-р Васко Янков Паунов Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000116 д-р Величка Бориславова Хрисчева-Драгийска Образна диагностика
1400000117 д-р Величка Димитрова Запрянова Образна диагностика
1400000119 д-р Величка Стоянова Калчева Вътрешни болести
1400000120 д-р Велка Неделчова Бояджиева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000122 д-р Венцислав Лазаров Венков Психиатрия
1400000123 д-р Вера Иванова Хаджиева Очни болести
1400000124 д-р Верджиния Костадинова Йотова-Янева Педиатрия
1400000126 д-р Весел Албенов Хърльов Хирургия
1400000127 д-р Веселин Георгиев Бучков Анестезиология и интензивно лечение
1400000128 д-р Веселин Иванов Николов Вътрешни болести
1400000129 д-р Веселин Петров Радичев Акушерство и гинекология
1400000130 д-р Веселин Христов Христов Ортопедия и травматология
1400000131 д-р Веселка Георгиева Бельова Обща медицина
1400000132 д-р Веска Василева Димитрова Педиатрия