Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 776-799 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000259 д-р Николай Йорданов Николов Анестезиология и интензивно лечение
2300000427 д-р Ани Тодорова Тупарова Обща медицина
2300002249 д-р Георги Димитров Пейчинов Урология
2300002913Доцент д-р Димитър Иванов Вучев кмнМедицинска паразитология
2300004809 д-р Камен Георгиев Беров Обща медицина
2300004872 д-р Катя Йосифова Колев Нервни болести
2300005096 д-р Красимир Кузманов Денчев Анестезиология и интензивно лечение
2300007438 д-р Пенчо Велев Пенчев Вътрешни болести, Кардиология
2300008285 д-р Румяна Тодорова Вълкова Спешна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300009052 д-р Стоян Георгиев Минев Вътрешни болести
2300009097Доцент д-р Стоян Стоилов Александров кмнАнестезиология и интензивно лечение
2300010355 д-р Исмет Салих Исмаил Обща медицина
2300011054 д-р Доньо Илиев Донев Очни болести
2300011364 д-р Христо Кирилов Терзиев Анатомия, хистология и цитология, Хирургия
2300012813 д-р Моджтаба Албекорд
2300014333 д-р Станислав Василев Коцев Инфекциозни болести
2300014612 д-р Еми Миленова Джиханова-Цонева
2400000065 д-р Величка Димитрова Енчева Педиатрия
2500000777 д-р Кръстан Симеонов Линчев Хирургия
2500001640 д-р Станислава Иванова Белоева Анестезиология и интензивно лечение
2600000183 д-р Константин Георгиев Кърпачев Ортопедия и травматология
2700000395 д-р Иванка Бонева Русева Педиатрия
2700000468 д-р Красимир Георгиев Димитров Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000670 д-р Петър Димитров Петров Хирургия