Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 601-625 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000945 д-р Михаил Фадул Акушерство и гинекология
1400000947 д-р Михаил Николов Тиков
1400000948 д-р Мария Савова Касабова Анестезиология и интензивно лечение
1400000953 д-р Румяна Димитрова Христова Гастроентерология
1400000955 д-р Венцислав Николов Тодоров
1400000957 д-р Ирина Валериева Ганева-Караджова Ендокринология и болести на обмяната, Кардиология
1400000958 д-р Мария Петкова Добрева
1400000959 д-р Веселина Крумова Латева Нефрология
1400000960 д-р Анна Николаева Якова
1400000962 д-р Еми Цанкова Бошнакова-Влакнова Кардиология
1400000963 д-р Александър Иванов Кобаков Акушерство и гинекология
1400000964 д-р Георги Светломиров Петров Неврохирургия
1400000965 д-р Нина Петрова Миткова Обща медицина
1400000967 д-р Георги Петров Шопов
1400000969 д-р Муса Мустафа Муса
1400000971 д-р Ангел Георгиев Добрев
1400000976 д-р Юлияна Филипова-Карабожикова
1400000977 д-р Димитър Лазаров Карабожиков
1400000979 д-р Мустафа Мохамедали Фарук Педиатрия
1400000980 д-р Муса Исмаилов Дурльов Хирургия
1400000981 д-р Цветан Йорданов Татаров
1400000982 д-р Елена Георгиева Близнакова Акушерство и гинекология
1400000983 д-р Мария Георгиева Митева-Куленска
1400000984 д-р Атидже Мехмедова Мутешимова
1400000985 д-р Асен Пламенов Калоферов