Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 551-575 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000852 д-р Фанка Атанасова Спиридонова Педиатрия
1400000853 д-р Фани Георгиева Петрова Хранене и диететика, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000854 д-р Фанка Ламбрева Гузгунджиева-Андреева
1400000857 д-р Филип Николов Джонев Ортопедия и травматология
1400000858 д-р Филка Йорданова Игнатиева Вътрешни болести, Нефрология
1400000859 д-р Фина Димитрова Филева Акушерство и гинекология
1400000860 д-р Хатем Абуд Рашид Обща медицина
1400000861 д-р Хели Петрова Шибилова
1400000862 д-р Христина Николова Чолакова Нервни болести
1400000863 д-р Христина Спиридонова Чилингирова-Игнатиева Нервни болести
1400000865 д-р Християн Стефанов Анков
1400000866 д-р Христо Александров Масларов Вътрешни болести, Обща медицина
1400000867 д-р Христо Ангелов Христов Обща медицина, Ушно-носно-гърлени болести
1400000868 д-р Христо Боянов Христев Очни болести
1400000869 д-р Христо Найденов Христев Вътрешни болести, Обща медицина
1400000871 д-р Христоско Георгиев Тотков Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
1400000872 д-р Хюля Исмет Шериф Вътрешни болести
1400000873 д-р Цветан Илиев Дафов Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000874 д-р Цветан Стоянов Стойковски Обща медицина
1400000875 д-р Цветанка Петрова Лепарова Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000876 д-р Цветанка Василева Дулчева-Стоева Акушерство и гинекология
1400000878 д-р Цветанка Стоянова Кавръкова-Стоименова Очни болести
1400000879 д-р Цветелина Георгиева Чардакова Вътрешни болести, Нефрология
1400000880 д-р Цена Ангелова Гроздина Педиатрия
1400000881 д-р Цоко Георгиев Цоков Хирургия