Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 451-475 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000692 д-р Радка Николова Кръстева Педиатрия
1400000693 д-р Радка Петрова Попова Очни болести
1400000694 д-р Радка Стефанова Гочева Образна диагностика
1400000695 д-р Радка Цветкова Божанова
1400000696 д-р Радко Савов Сертов Вътрешни болести
1400000697 д-р Радмила Иванова Панчева Психиатрия
1400000698 д-р Радослав Ангелов Попов Акушерство и гинекология
1400000699 д-р Радослав Иванов Сапунджиев Хирургия
1400000702 д-р Райна Димитрова Соколова Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000703 д-р Райна Иванова Гарова Нервни болести
1400000706 д-р Росица Георгиева Маринова Вътрешни болести
1400000707 д-р Росица Денчева Гугуткова
1400000708 д-р Росица Димитрова Димитрова
1400000709 д-р Росица Иванова Груева-Дъбова Обща медицина
1400000710 д-р Росица Крумова Стайкова Обща медицина
1400000713 д-р Росица Ташева Робова-Калеева
1400000714 д-р Росица Чанкова Кузева Обща медицина, Ревматология
1400000716 д-р Румен Емилов Диваков
1400000717 д-р Румен Кънчов Кисов Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000718 д-р Румен Методиев Аврамов Вътрешни болести
1400000720 д-р Румен Николов Юсев Вътрешни болести, Обща медицина
1400000721 д-р Румен Тодоров Атанасов Комунална хигиена
1400000722 д-р Румяна Ангелова Лулева Вътрешни болести
1400000723 д-р Румяна Маркова Златкова
1400000724 д-р Румяна Тодорова Чушкова Вътрешни болести, Обща медицина