Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 301-325 от 797.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000463 д-р Красимир Евтимов Старков Обща медицина
1400000467 д-р Красимир Манолов Темнилов Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000468 д-р Красимир Спасов Соколов Анестезиология и интензивно лечение
1400000470 д-р Красимира Василева Радева-Делева Вътрешни болести, Кардиология
1400000472 д-р Красимира Димитрова Герова Клинична микробиология, Клинична вирусология
1400000473 д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Пневмология и фтизиатрия
1400000474 д-р Крелия Яворова Шолева-Ванкова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000475 д-р Кръстанка Георгиева Видева Педиатрия
1400000476 д-р Лена Савова Христова-Заекова Вътрешни болести, Нефрология
1400000478 д-р Лида Емилова Хаджиева
1400000480 д-р Лидия Стефанова Пещерлиева Педиатрия
1400000481 д-р Лидия Тодорова Етова Вътрешни болести
1400000482 д-р Лилия Даниловна Димитрова Акушерство и гинекология
1400000484 д-р Лилия Янкова Комсалова Вътрешни болести
1400000485 д-р Лиляна Георгиева Кавръкова Вътрешни болести
1400000486 д-р Линка Атанасова Веселинова Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000487 д-р Лина Райкова Мутева-Куртева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000489 д-р Лушка Ангелова Иванова-Маринова Педиатрия, Инфекциозни болести
1400000491 д-р Лъчезар Славейков Кузев Ортопедия и травматология
1400000494 д-р Любка Георгиева Дафова Акушерство и гинекология
1400000495 д-р Любка Георгиева Коларова
1400000497 д-р Любка Иванова Михова-Радева Обща медицина
1400000498 д-р Любка Иванова Трифонова-Солакова Обща медицина
1400000499 д-р Любка Мойсеева Пашова Обща медицина
1400000501 д-р Любомир Благов Сулев Урология