Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 226-250 от 797.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000350 д-р Златина Георгиева Николова-Йонова Обща медицина
1400000351 д-р Златка Ангелова Начкова Вътрешни болести
1400000353 д-р Златка Велкова Божкова Нервни болести, Обща медицина
1400000355 д-р Златка Симеонова Йончева Акушерство и гинекология
1400000358 д-р Зоя Петрова Шошева Хранене и диететика
1400000359 д-р Ивайло Тодоров Тодоров Ортопедия и травматология
1400000362 д-р Иван Атанасов Иванов Обща медицина
1400000363 д-р Иван Атанасов Колчаков Анестезиология и интензивно лечение
1400000364 д-р Иван Василев Главанджиев
1400000366 д-р Иван Георгиев Личев Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
1400000367 д-р Иван Георгиев Михайлов Ушно-носно-гърлени болести
1400000369 д-р Иван Димитров Димитров
1400000370 д-р Иван Димитров Кузев Вътрешни болести, Кардиология
1400000372 д-р Иван Илиев Танев Ортопедия и травматология
1400000374 д-р Иван Костадинов Иванов
1400000376 д-р Иван Костадинов Разсолков
1400000379 д-р Иван Мильов Панчев Хирургия
1400000383 д-р Иван Спасов Бонев Обща медицина
1400000384 д-р Иван Станчов Бътовски Кожни и венерически болести
1400000385 д-р Иван Стефанов Боюклиев Хирургия
1400000386 д-р Иван Стефанов Харизанов Спешна медицина, Нефрология, Анестезиология и интензивно лечение
1400000387 д-р Иван Стоичков Йотов Ортопедия и травматология
1400000388 д-р Иван Стойчев Станоев Обща медицина
1400000389 д-р Иван Трайков Клисаров Физикална и рехабилитационна медицина
1400000390 д-р Иван Христов Атанасов Нервни болести