Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 101-125 от 743.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000139 д-р Виолета Начева Генова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000141 д-р Виолина Николова Чеканова Педиатрия, Обща медицина
1400000142 д-р Виргиния Александрова Караджова Обща медицина
1400000144 д-р Владимир Атанасов Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
1400000147 д-р Владимир Димитров Щерев Вътрешни болести, Кардиология
1400000154 д-р Галина Георгиева Вардарска Обща медицина
1400000155 д-р Галина Димитрова Ячева
1400000157 д-р Галина Николова Цоневска Нервни болести
1400000158 д-р Галина Тенева Точкова
1400000161 д-р Ганка Иванова Левичарова Очни болести
1400000162 д-р Ганчо Атанасов Стефанов Физикална и рехабилитационна медицина
1400000166 д-р Гено Ангелов Топкаров Акушерство и гинекология
1400000170 д-р Георги Атанасов Лазаров Ортопедия и травматология
1400000172 д-р Георги Борисов Гуглев Ортопедия и травматология
1400000173 д-р Георги Василев Антонов
1400000175 д-р Георги Василев Дурев
1400000178 д-р Георги Грозданов Арнаудов Обща медицина
1400000179 д-р Георги Димитров Андонов Анестезиология и интензивно лечение
1400000181 д-р Георги Димитров Коларов
1400000188 д-р Георги Йорданов Антонов Ушно-носно-гърлени болести
1400000193 д-р Георгий Лазаров Лазаров
1400000198 д-р Георги Найденов Панчев
1400000200 д-р Георги Петров Дойчев Хирургия
1400000204 д-р Георги Станчев Станчев Вътрешни болести, Кардиология
1400000205 д-р Георги Стойнов Илчев Ушно-носно-гърлени болести