Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 776-800 от 804.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000363 д-р Киро Петков Цанев Медицинска паразитология
2100000625 д-р Стефка Славова Данева Педиатрия
2100000731 д-р Митко Пенев Митев Физикална и рехабилитационна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000105 д-р Глория Петрова Спасова Вътрешни болести
2200000156 д-р Здравко Митев Димитров Вътрешни болести
2200000259 д-р Николай Йорданов Николов Анестезиология и интензивно лечение
2300000427 д-р Ани Тодорова Тупарова Обща медицина
2300002249 д-р Георги Димитров Пейчинов Урология
2300002913Доцент д-р Димитър Иванов Вучев кмнМедицинска паразитология
2300004809 д-р Камен Георгиев Беров Обща медицина
2300004872 д-р Катя Йосифова Колев Нервни болести
2300005096 д-р Красимир Кузманов Денчев Анестезиология и интензивно лечение
2300007438 д-р Пенчо Велев Пенчев Вътрешни болести, Кардиология
2300008285 д-р Румяна Тодорова Вълкова Спешна медицина
2300009052 д-р Стоян Георгиев Минев Вътрешни болести
2300009097Доцент д-р Стоян Стоилов Александров кмнАнестезиология и интензивно лечение
2300010355 д-р Исмет Салих Исмаил Обща медицина
2300010684 д-р Калин Стоянов Кънев Авиационна медицина, Военномедицинско планиране, Образна диагностика
2300011364 д-р Христо Кирилов Терзиев Анатомия, хистология и цитология, Хирургия
2300012813 д-р Моджтаба Албекорд
2300013332 д-р Валентина Димитрова Чолакова
2300014333 д-р Станислав Василев Коцев Инфекциозни болести
2300014658 д-р Екатерина Спасова Козарева
2400000065 д-р Величка Димитрова Енчева Педиатрия
2500000777 д-р Кръстан Симеонов Линчев Хирургия