Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 776-799 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000871 д-р Христоско Георгиев Тотков Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
1400000872 д-р Хюля Исмет Шериф Вътрешни болести
1400000873 д-р Цветан Илиев Дафов Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000981 д-р Цветан Йорданов Татаров
1400000874 д-р Цветан Стоянов Стойковски Обща медицина
1400000876 д-р Цветанка Василева Дулчева-Стоева Акушерство и гинекология
1400000875 д-р Цветанка Петрова Лепарова Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000878 д-р Цветанка Стоянова Кавръкова-Стоименова Очни болести
1400001004 д-р Цветелина Ангелова Пешева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000879 д-р Цветелина Георгиева Чардакова Вътрешни болести, Нефрология
1400001054 д-р Цветелина Спасова Златкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Обща медицина
1400000880 д-р Цена Ангелова Гроздина Педиатрия
1400000881 д-р Цоко Георгиев Цоков Хирургия
1400000882 д-р Цонка Христова Гайдарова
1400000883 д-р Чавдар Юлианов Калъчев
1400000886 д-р Юлиан Димитров Ардалиев Педиатрия
1400000890 д-р Юлия Тодорова Митева-Бадьокова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000892 д-р Юлияна Димитрова Йорданова Клинична лаборатория
1400001059 д-р Юлияна Костадинова Чаушева
1400000976 д-р Юлияна Филипова-Карабожикова
1400000893 д-р Юрдан Борисов Назаров Анестезиология и интензивно лечение
1400000896 д-р Янко Крумов Янков Нервни болести
1400000897 д-р Янчо Ангелов Мизинов Обща медицина
1400001092 д-р Яшар Каратай