Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 751-775 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000835 д-р Тодор Зисов Зисов
1400000839 д-р Тодор Любенов Точков Обща медицина
1400000841 д-р Тодор Петков Шулев Хирургия
1400000844 д-р Тодорка Георгиева Стоянова Обща медицина
1400000845 д-р Тодорка Цветанова Белева-Попова Педиатрия
1400000847 д-р Тони Александров Палийски Анестезиология и интензивно лечение
1400001035 д-р Тоника Сашкова Атанасова-Пендева
1400000848 д-р Тонка Стефанова Желева Нервни болести
1400000850 д-р Трендафил Иванов Богданов Обща медицина
1400000853 д-р Фани Георгиева Петрова Хранене и диететика, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000852 д-р Фанка Атанасова Спиридонова Педиатрия
1400000854 д-р Фанка Ламбрева Гузгунджиева-Андреева
1400001131 д-р Фатма Младенова Трончева
1400000857 д-р Филип Николов Джонев Ортопедия и травматология
1400000858 д-р Филка Йорданова Игнатиева Вътрешни болести, Нефрология
1400000859 д-р Фина Димитрова Филева Акушерство и гинекология
1400000860 д-р Хатем Абуд Рашид Обща медицина
1400000861 д-р Хели Петрова Шибилова
1400000862 д-р Христина Николова Чолакова Нервни болести
1400000863 д-р Христина Спиридонова Чилингирова-Игнатиева Нервни болести
1400000865 д-р Християн Стефанов Анков
1400000866 д-р Христо Александров Масларов Вътрешни болести, Обща медицина
1400000867 д-р Христо Ангелов Христов Обща медицина, Ушно-носно-гърлени болести
1400000868 д-р Христо Боянов Христев Очни болести
2300011364 д-р Христо Кирилов Терзиев Анатомия, хистология и цитология, Хирургия