Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 726-739 от 739.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400001004 д-р Цветелина Ангелова Пешева
1400000879 д-р Цветелина Георгиева Чардакова
1400001054 д-р Цветелина Спасова Златкова
1400000880 д-р Цена Ангелова Гроздина Педиатрия
1400000881 д-р Цоко Георгиев Цоков Хирургия
1400000882 д-р Цонка Христова Гайдарова
1400000883 д-р Чавдар Юлианов Калъчев
1400000886 д-р Юлиан Димитров Ардалиев Педиатрия
1400000890 д-р Юлия Тодорова Митева-Бадьокова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000892 д-р Юлияна Димитрова Йорданова Клинична лаборатория
1400001059 д-р Юлияна Костадинова Чаушева
1400000976 д-р Юлияна Филипова-Карабожикова
1400000896 д-р Янко Крумов Янков Нервни болести
1400000897 д-р Янчо Ангелов Мизинов Обща медицина