Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 676-700 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000741 д-р Светломир Колев Петров Хирургия, Неврохирургия
1400000742 д-р Светозар Андонов Андонов Вътрешни болести
1400000998 д-р Светослав Николаев Йовчев
1400000744 д-р Севдалина Иванова Груева Очни болести
1400000747 д-р Сергей Ангелов Груев
1400000748 д-р Сивляна Агопян Маринова Хигиена на детско-юношеската възраст
1400001102 д-р Силвена Спасова Богоева
1400001002 д-р Силвия Йорданова Гълъбова Гастроентерология
1400000750 д-р Силвия Стефанова Етова Обща медицина
1400000753 д-р Славка Иванова Кацарова Обща медицина
1400000755 д-р Славчо Леонидов Стоянов Вътрешни болести
1400000756 д-р Славчо Цветанов Тодоров Обща медицина
1400000759 д-р Снежанка Тодорова Тухчиева Педиатрия
1400000760 д-р Соня Димитрова Симеонова-Вранчева Обща медицина
1400000763 д-р Соня Райкова Караджова Педиатрия
1400000764 д-р Соня Русинова Христева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000767 д-р София Мирчева Павлова-Агова Акушерство и гинекология
1400001120 д-р Спас Валентинов Петров
1400001005 д-р Спаска Лазарова Кръстева
2300014333 д-р Станислав Василев Коцев Инфекциозни болести
1400000773 д-р Станислав Кирилов Вълчев Хирургия
2500001640 д-р Станислава Иванова Белоева Анестезиология и интензивно лечение
1400001073 д-р Станка Цвяткова Костова
1400000775 д-р Стела Йорданова Шопова Хирургия
1400000776 д-р Стела Леон Кацарова Клинична лаборатория