Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 651-675 от 803.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000713 д-р Росица Ташева Робова-Калеева
1400000714 д-р Росица Чанкова Кузева Обща медицина, Ревматология
1400000716 д-р Румен Емилов Диваков
1400000717 д-р Румен Кънчов Кисов Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000718 д-р Румен Методиев Аврамов Вътрешни болести
1400000720 д-р Румен Николов Юсев Вътрешни болести, Обща медицина
1400000721 д-р Румен Тодоров Атанасов Комунална хигиена
1400000722 д-р Румяна Ангелова Лулева Вътрешни болести
1400000953 д-р Румяна Димитрова Христова
1400000723 д-р Румяна Маркова Златкова
2300008285 д-р Румяна Тодорова Вълкова Спешна медицина
1400000724 д-р Румяна Тодорова Чушкова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000725 д-р Румяна Цветанова Михова-Митрева Вътрешни болести, Обща медицина
1400000726 д-р Руска Пейчева Врагова Педиатрия, Обща медицина
1400000727 д-р Савка Альошова Вакльова Вътрешни болести, Кардиология
1400000728 д-р Саша Атанасова Паунова Нервни болести
1400000729 д-р Сашка Георгиева Желязкова Нервни болести, Нервни болести
1400000731 д-р Светла Бориславова Исова
1400000732 д-р Светла Боянова Комсийска Педиатрия
1400000733 д-р Светла Димитрова Генова Обща медицина
1400000734 д-р Светла Илиева Тропчева Хигиена на детско-юношеската възраст, Трудова медицина
1400000735 д-р Светла Михайлова Бътовска Очни болести
1400000736 д-р Светла Петрова Благова Очни болести
1400000737 д-р Светлана Георгиева Мечкарова Нервни болести
1400000738 д-р Светлана Димитрова Михайлова Обща хигиена