Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 176-200 от 378.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000266 д-р Кети Петрова Мачорска Педиатрия
1300000267 д-р Кирил Борисов Събчев Очни болести
1300000269 д-р Кирил Емануилов Кирилов Педиатрия
1300000271 д-р Клавдия Николова Иванова Педиатрия
1300000272 д-р Константин Тодоров Костадинов Вътрешни болести
1300000273 д-р Копринка Петкова Горанова-Караенева Нервни болести
1300000274 д-р Корнелия Петрова Горанова-Цветкова Педиатрия, Обща медицина
1300000275 д-р Красимир Арсенов Кръстев Ортопедия и травматология
1300000277 д-р Красимир Божидаров Крумов Педиатрия
1300000279 д-р Красимир Димитров Манасиев Педиатрия
1300000281 д-р Красимир Иванов Петков
1300000282 д-р Красимир Калчев Конов Нервни болести
1300000283 д-р Красимир Митков Каменов Хирургия, Гръдна хирургия
1300000287 д-р Красимира Дионисиева Иванова Нервни болести
1300000289 д-р Красимира Руменова Иванова-Илиева Клинична лаборатория
1300000292 д-р Крум Димитров Бънков Анестезиология и интензивно лечение
1300000294 д-р Латинка Цветанова Първанова Физикална и рехабилитационна медицина
1300000295 д-р Леделина Александрова Нешева-Флорескова Нервни болести
1300000296 д-р Лена Димитрова Василева Обща медицина
1300000297 д-р Леонид Димитров Филипов Кожни и венерически болести
1300000298 д-р Лидия Константинова Николчева-Тодорова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1300000299 д-р Лилия Горанова Маринова Очни болести
1300000302 д-р Лиляна Славчева Мавродиева-Таранчокова Обща медицина
1300000304 д-р Лора Господинова Тодорова Инфекциозни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000305 д-р Луиза Георгиева Александрова Образна диагностика