Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 376-386 от 386.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000631 д-р Светлана Роленова Венелинова
1300000632 д-р Катрин Христова Ценова
1600000922 д-р Мариан Йорданов Орлов Нервни болести
2300000321 д-р Ангелина Теофилова Миланова
2300000741 д-р Атанас Николов Петков Анестезиология и интензивно лечение
2300002828 д-р Димитринка Василева Първанова Клинична лаборатория
2300005129 д-р Красимир Стоянов Пандев Вътрешни болести, Кардиология
2300005569 д-р Любомир Григоров Киров Педиатрия
2300008199 д-р Румен Христов Бързанов Физикална и рехабилитационна медицина
2300008881 д-р Стефалин Александров Попов Хирургия
2300013155 д-р Стефан Георгиев Чакъров