Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 351-375 от 383.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000581 д-р Людмил Георгиев Дишев Хирургия
1300000586 д-р Захарина Тимчова Витанова Анестезиология и интензивно лечение
1300000590 д-р Стефан Олегов Стефанов Образна диагностика
1300000594 д-р Стела Благоева Иванова Вътрешни болести, Образна диагностика
1300000595 д-р Вергиния Людмилова Тодорова Нервни болести
1300000596 д-р Радослав Емилов Томов Съдова хирургия
1300000600 д-р Крум Костадинов Крумов Ушно-носно-гърлени болести
1300000601 д-р Ирина Милкова Ерменкова Трансфузионна хематология
1300000602 д-р Биляна Василева Лазарова
1300000604 д-р Десислава Захариева Николова-Стефанова Акушерство и гинекология
1300000606 д-р Екатерина Йорданова Каменова Хирургия
1300000607 д-р Дилян Феликсов Симеонов
1300000608 д-р Цветомил Юлиянов Мавров Акушерство и гинекология
1300000609 д-р Антон Антонов Антонов Урология
1300000616 д-р Петя Кирилова Делева
1300000620 д-р Светлана Александровна Иванцова
1300000621 д-р Деница Тодорова Гоцова
1300000624 д-р Павел Тодоров Заяков
1300000626 д-р Альона Кунчева
1300000627 д-р Ивайло Венциславов Иванов
1300000628 д-р Йоана Ивайлова Йорданова
1300000631 д-р Светлана Роленова Венелинова
1300000632 д-р Катрин Христова Ценова
1600000922 д-р Мариан Йорданов Орлов Нервни болести
2300000321 д-р Ангелина Теофилова Миланова