Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 226-250 от 378.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000342 д-р Мария Любомирова Каменова-Георгиева Епидемиология на инфекциозните болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000344 д-р Мария Милетиева Терзийска-Кръстева Вътрешни болести
1300000347 д-р Марсинела Любомирова Иванова
1300000349 д-р Мая Господинова Илиева Вътрешни болести
1300000350 д-р Мая Трифонова Здравкова
1300000353 д-р Миланка Еленкова Станева Вътрешни болести, Кардиология
1300000355 д-р Милена Евтимова Трифонова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1300000359 д-р Милиета Георгиева Братолова Акушерство и гинекология
1300000361 д-р Милка Нешева Савова Вътрешни болести
1300000365 д-р Мимоза Петровска Вътрешни болести, Кардиология
1300000366 д-р Мирослав Богданов Миронов Очни болести
1300000367 д-р Мирослав Ценков Паньов Обща медицина
1300000368 д-р Мирчо Любенов Киров Вътрешни болести
1300000371 д-р Михаил Горанов Рангелов Вътрешни болести, Нефрология
1300000372 д-р Мохамад Исмаил Кадамяр Пневмология и фтизиатрия
1300000377 д-р Надя Бориславова Апостолова Обща медицина
1300000378 д-р Надя Иванова Михайлова Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000380 д-р Нейко Димитров Нейков Ушно-носно-гърлени болести
1300000381 д-р Нейчо Борисов Недков Хирургия
1300000382 д-р Нели Асенова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
1300000383 д-р Нели Емилова Александрова Обща медицина
1300000386 д-р Никифор Илиев Ценов Акушерство и гинекология
1300000387 д-р Никола Андреев Андреев Акушерство и гинекология, Медицинска генетика
1300000388 д-р Никола Петров Горанов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000390 д-р Николай Жиков Трифонов Вътрешни болести, Кардиология