Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 26-50 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000018 д-р Анелия Николаева Ненкова Вътрешни болести
1300000019 д-р Анжела Георгиева Цветанова Вътрешни болести, Кардиология
1300000020 д-р Анжела Рангелова Александрова-Маринова Педиатрия
1300000025 д-р Антоанета Димитрова Александрова Педиатрия, Обща медицина
1300000026 д-р Антоанета Димитрова Блажева Педиатрия, Неонатология
1300000027 д-р Антонина Филипповна Петрова Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща медицина
1300000029 д-р Атанас Христов Исусов Акушерство и гинекология
1300000031 д-р Афанаси Каменов Костов Хирургия
1300000033 д-р Бисер Иванов Илиев
1300000037 д-р Бойко Георгиев Димитров Вътрешни болести, Кардиология
1300000038 д-р Бойко Тодоров Цветков Нервни болести
1300000039 д-р Борис Богданов Стоянов Образна диагностика
1300000041 д-р Борис Йорданов Борисов Вътрешни болести
1300000048 д-р Валентин Константинов Михайлов
1300000049 д-р Валентин Рангелов Лилов Обща медицина
1300000052 д-р Валентина Илиева Иванова Обща и клинична патология
1300000053 д-р Валентина Стефанова Чакърова Вътрешни болести
1300000056 д-р Валерия Григорова Кирова Очни болести
1300000058 д-р Валя Динчева Петкова-Николова Очни болести
1300000060 д-р Ванко Георгиев Ванков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1300000061 д-р Ваня Георгиева Манкова-Василева Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000062 д-р Ваня Георгиева Петрова Педиатрия
1300000063 д-р Васил Милутинов Василев Вътрешни болести, Кардиология
1300000064 д-р Васил Павлов Ценов Анестезиология и интензивно лечение
1300000065 д-р Васил Рангелов Георгиев Хирургия