Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 301-325 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000468 д-р Светлана Мирчева Вълева Вътрешни болести, Кардиология
1300000471 д-р Светослав Нейков Димитров Ушно-носно-гърлени болести
1300000473 д-р Сергей Гошов Славков Хирургия
1300000474 д-р Сергей Петрович Мишенкин Анестезиология и интензивно лечение
1300000475 д-р Серьожа Ценков Ценков Анестезиология и интензивно лечение
1300000476 д-р Силвия Живкова Георгиева Обща медицина
1300000480 д-р Сияна Райкова Аджичева Педиатрия
1300000481 д-р Снежана Антонова Ганчева Педиатрия
1300000486 д-р Спаска Тодорова Петрова Физикална и рехабилитационна медицина
1300000487 д-р Сретени Иванов Сретениев Вътрешни болести, Кардиология
1300000490 д-р Стефан Славчев Ненков Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000491 д-р Стефка Ангелова Динчева Обща медицина
1300000492 д-р Стилиян Младенов Кирилов Обща медицина
1300000494 д-р Стоянка Микова Данова Педиатрия
1300000496 д-р Таня Иванова Джонова Акушерство и гинекология
1300000497 д-р Таня Йорданова Войкова Клинична лаборатория
1300000498 д-р Татяна Андриянова Димитрова Вътрешни болести
1300000499 д-р Татяна Александрова Русинова-Ленковска Акушерство и гинекология
1300000501 д-р Татяна Николова Каменова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1300000505 д-р Теодоро Василев Бръстинков Акушерство и гинекология
1300000506 д-р Тинка Иванова Кенарова-Симеонова Обща медицина
1300000508 д-р Тодор Борисов Тодоров Хирургия, Детска хирургия
1300000510 д-р Тодор Пенчев Заяков Обща медицина
1300000511 д-р Тони Цветанов Григоров Педиатрия
1300000517 д-р Христо Емилов Христов