Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 251-275 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000388 д-р Никола Петров Горанов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000390 д-р Николай Жиков Трифонов Вътрешни болести, Кардиология
1300000391 д-р Николай Каменов Николов Анестезиология и интензивно лечение
1300000392 д-р Никола Михайлов Николов Ортопедия и травматология
1300000394 д-р Николай Радославов Дончев Психиатрия
1300000395 д-р Николай Стефанов Войков Вътрешни болести
1300000396 д-р Николина Андреева Иванова Клинична микробиология
1300000398 д-р Нина Иванова Маркова
1300000401 д-р Олег Стефанов Стефанов Нервни болести
1300000402 д-р Офелия Цветанова Бучинска Вътрешни болести
1300000404 д-р Павел Цочев Цочев Ортопедия и травматология
1300000406 д-р Параскева Тодорова Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
1300000409 д-р Паулина Иванова Макавеева-Конова Нервни болести
1300000410 д-р Паулина Петрова Паунова Клинична лаборатория
1300000411 д-р Пенка Александрова Петкова Педиатрия
1300000412 д-р Пепа Тодорова Сотирова Педиатрия
1300000414 д-р Пенко Младенов Богданов Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000415 д-р Петко Якимов Петков Ортопедия и травматология
1300000419 д-р Петър Иванов Петров Обща медицина
1300000421 д-р Петър Цветанов Петров Педиатрия
1300000422 д-р Петьо Иванов Методиев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000423 д-р Петя Еленкова Кирилова Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
1300000425 д-р Пламен Георгиев Цеков Хирургия
1300000426 д-р Пламен Недев Узунов Кожни и венерически болести
1300000428 д-р Пламен Тодоров Димитров Вътрешни болести