Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 26-50 от 437.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000048 д-р Валентин Николов Маринов Хирургия
1200000049 д-р Валентин Петров Тодоров
1200000050 д-р Валентина Александрова Найденова Клинична лаборатория
1200000051 д-р Валентина Георгиева Господинова-Василева
1200000052 д-р Валентина Иванова Ангелова-Илиева Психиатрия
1200000053 д-р Валерия Маринова Йотова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000055 д-р Ваня Любенова Райчева Вътрешни болести
1200000056 д-р Ваня Минчева Цонева-Кипрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000058 д-р Васил Кирилов Дилов Радиационна хигиена
1200000062 д-р Василена Василева Маринова
1200000065 д-р Велислав Иванов Тодоров Вътрешни болести, Обща медицина
1200000066 д-р Велислава Иванова Александрова-Кацарова Обща медицина
1200000067 д-р Велислава Мартинова Ангелова Психиатрия
1200000069 д-р Венелин Иванов Иванов Психиатрия
1200000070 д-р Венелин Николов Еков Акушерство и гинекология
1200000073 д-р Венета Минкова Добрева Вътрешни болести
1200000076 д-р Венко Димитров Манойлов Обща медицина
1200000079 д-р Венцислава Николова Петкова Вътрешни болести, Обща медицина
1200000084 д-р Веселин Михайлов Доков Вътрешни болести, Кардиология
1200000086 д-р Веселина Неделчева Ачкова-Делчева Клинична лаборатория
1200000088 д-р Веска Цанкова Гетова Педиатрия
1200000090 д-р Виолета Василева Ралчева Акушерство и гинекология
1200000091 д-р Виолета Георгиева Петкова-Ботева
1200000097 д-р Владимир Борисов Тиков
1200000098 д-р Владимир Данчев Петров Хирургия