Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 426-437 от 437.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002162 д-р Рама Кант Сурви
1600002448 д-р Донна Стефанова Бойнин
1600002475 д-р Калоян Диянов Иванов
2000000341 д-р Ангел Стоянов Митов Кардиология
2000000359 д-р Дарина Петрова Митова Ендокринология и болести на обмяната
2300001362 д-р Ваня Петрова Табакова-Ангелова Анестезиология и интензивно лечение
2300014064 д-р Божидар Петров Генов
2300014987 д-р Боряна Николаева Максимова
2300015010 д-р Кристина Радилова
2400000058 д-р Ваня Георгиева Христова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500002250 д-р Девора Венкова Манойлова
2700000786 д-р Станко Жеков Жековски