Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 176-200 от 447.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000303 д-р Магдалена Ганчева Петракиева Психиатрия
1200000304 д-р Мадлена Цветанова Бояджиева-Ничева Нервни болести
1200000305 д-р Малина Георгиева Цонева Вътрешни болести, Кардиология
1200000306 д-р Малина Найденова Стефанова Вътрешни болести
1200000308 д-р Малинка Иванова Христова Вътрешни болести, Кардиология
1200000309 д-р Малинка Станимирова Стефанова Вътрешни болести, Обща медицина
1200000312 д-р Маргарита Величкова Михайлова Нервни болести
1200000313 д-р Маргарита Маринова Обретенова-Ганчева Анестезиология и интензивно лечение
1200000314 д-р Маргарита Недкова Пашова Обща медицина
1200000315 д-р Марга Петкова Моева Вътрешни болести, Обща медицина
1200000316 д-р Маргарита Трифонова Георгиева-Стоянова Вътрешни болести
1200000317 д-р Маргарита Христова Лалова Хранене и диететика, Трудова медицина
1200000318 д-р Мариан Стайков Кунчев
1200000319 д-р Мариана Борисова Димитрова Педиатрия
1200000320 д-р Мариел Върбанов Маринов Образна диагностика
1200000321 д-р Мариела Иванова Иванова Обща медицина
1200000322 д-р Мариела Иванова Йонкова-Лалева
1200000324 д-р Марин Василев Иванов Акушерство и гинекология
1200000325 д-р Марин Василев Иванов Ортопедия и травматология
1200000326 д-р Марин Иванов Иванов Инфекциозни болести, Клинична лаборатория
1200000328 д-р Марин Чернев Маринов
1200000330 д-р Маринела Стефанова Мачковска-Димитрова Вътрешни болести, Клинична алергология
1200000332 д-р Мария Василева Атанасова Вътрешни болести
1200000337 д-р Мариана Цветанова Ангелова Спасова Очни болести
1200000340 д-р Мая Самичкова Митева Обща медицина