Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 176-200 от 398.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000337 д-р Мариана Цветанова Ангелова Спасова Очни болести
1200000340 д-р Мая Самичкова Митева Обща медицина
1200000341 д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова Съдебна медицина и деонтология
1200000342 д-р Мила Петкова Петкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000346 д-р Милен Иванов Резняков Ортопедия и травматология
1200000348 д-р Милена Костадинова Иванова Вътрешни болести
1200000349 д-р Милка Василева Митева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
1200000350 д-р Милка Дончева Атанасова Очни болести
1200000351 д-р Милка Каменова Хаджийска Трудова медицина, Обща медицина
1200000353 д-р Милко Илиев Минков
1200000357 д-р Минко Маринов Миховски Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000359 д-р Мирослав Господинов Петков Анестезиология и интензивно лечение
1200000360 д-р Мирослав Минков Субашки Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000361 д-р Мирослав Тодоров Яков Анестезиология и интензивно лечение
1200000363 д-р Митко Стоянов Митев Психиатрия
1200000364 д-р Михаил Ганчев Тодоров Вътрешни болести, Кардиология
1200000367 д-р Михаил Тодоров Киров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000371 д-р Надежда Митева Кунчева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000372 д-р Надежда Петрова Берова Вътрешни болести
1200000374 д-р Надка Петкова Илиева Клинична микробиология
1200000375 д-р Найден Георгиев Табаков Нервни болести
1200000378 д-р Наталия Геннадевна Иванова Педиатрия
1200000379 д-р Наташа Томова Шопова-Паунова Педиатрия
1200000380 д-р Невелина Василева Ганева Вътрешни болести
1200000382 д-р Недка Мирчева Стойкова Вътрешни болести