Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 126-150 от 397.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000246 д-р Йордан Стефанов Димитров Вътрешни болести
1200000247 д-р Йоско Дочев Дренски Ортопедия и травматология
1200000248 д-р Йотко Георгиев Цветков Анестезиология и интензивно лечение
1200000250 д-р Калина Нанева Докова Клинична лаборатория
1200000253 д-р Камелия Иванова Панова
1200000255 д-р Карамфила Стоянова Синджирлиева-Белоусова Клинична лаборатория
1200000257 д-р Катя Иванова Едрева-Иванова Психиатрия
1200000258 д-р Кирил Илиев Иванов Вътрешни болести
1200000261 д-р Кирил Христов Кунчев Вътрешни болести
1200000263 д-р Константин Емануилов Попов Вътрешни болести
1200000270 д-р Красимир Владимиров Кипров Акушерство и гинекология
1200000271 д-р Красимир Георгиев Кънчев Образна диагностика
1200000272 д-р Красимир Кинов Ковашки Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000274 д-р Красимир Маринов Иванов Вътрешни болести, Кардиология
1200000276 д-р Красимир Найденов Илиев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000277 д-р Красимир Тодоров Конов Педиатрия
1200000278 д-р Красимир Цанков Дончев Медицинска паразитология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1200000281 д-р Красимира Петкова Василева Кожни и венерически болести
1200000282 д-р Красимира Цанкова Доневска
1200000283 д-р Кремена Иванова Миховска Вътрешни болести
1200000284 д-р Кристина Красимирова Тодорова
1200000285 д-р Кунка Борисова Никифорова Психиатрия
1200000287 д-р Лада Цветанова Бояджиева Вътрешни болести
1200000290 д-р Лилия Пенчева Йорданова Вътрешни болести, Гастроентерология
1200000291 д-р Лилия Тодорова Генова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар