Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 101-125 от 425.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000184 д-р Емилия Здравкова Генова Вътрешни болести
1200000187 д-р Ерол Алиев Даскалов Нервни болести
1200000188 д-р Жанета Георгиева Кушева Образна диагностика
1200000189 д-р Жанина Борисова Кръстева-Вълева Вътрешни болести
1200000190 д-р Жасмина Неофитова Въцова Спортна медицина
1200000191 д-р Здравко Иванов Табаков Неврохирургия
1200000194 д-р Ива Димитрова Колева-Крумова Обща хигиена, Пневмология и фтизиатрия
1200000195 д-р Ива Цочева Балканска-Дренска Очни болести
1200000197 д-р Ивайло Петрославов Вановски Анестезиология и интензивно лечение
1200000199 д-р Иван Андреев Вълев Хирургия, Съдова хирургия
1200000201 д-р Иван Генов Иванов Хирургия
1200000204 д-р Иван Иванов Генчев Нервни болести
1200000206 д-р Иван Марков Кантарджиев Ортопедия и травматология
1200000211 д-р Иван Тодоров Тодоров
1200000212 д-р Иван Цачев Цачев Радиационна хигиена
1200000213 д-р Иван Цвятков Иванов Нервни болести
1200000215 д-р Иванка Минкова Мутафова Вътрешни болести
1200000216 д-р Ивелин Димитров Костов Ортопедия и травматология
1200000217 д-р Ивелин Цанков Йоцов Хирургия
1200000219 д-р Ивелина Петкова Карапанчева-Цончева Вътрешни болести, Обща медицина
1200000220 д-р Ивелина Русева Драмбозова Хранене и диететика, Обща хигиена
1200000221 д-р Иво Иванов Лачев Хирургия
1200000223 д-р Ивона Иванова Печева-Вълева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000227 д-р Изабела Георгиева Ташкова-Кочева Клинична лаборатория
1200000229 д-р Илиана Радославова Савчева-Белева Гастроентерология