Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 76-100 от 445.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000140 д-р Даринка Христова Дочева-Христова
1200000141 д-р Десислав Николаев Атанасов Акушерство и гинекология
1200000142 д-р Десислава Иванова Александрова-Петрова Обща медицина
1200000143 д-р Детелин Димитров Пеев
1200000145 д-р Диана Вълчева Хицова-Йонкова Педиатрия
1200000146 д-р Диана Гаврилова Аврамова Вътрешни болести
1200000147 д-р Диана Георгиева Братоева-Бояджиева Анестезиология и интензивно лечение
1200000148 д-р Диана Димитрова Дончева Анестезиология и интензивно лечение
1200000149 д-р Диана Иванова Кантарджиева
1200000150 д-р Диана Иванова Кючукова Очни болести
1200000151 д-р Диана Иванова Русковска Нервни болести
1200000152 д-р Диана Николаева Александрова Педиатрия
1200000156 д-р Димитър Василев Илиев Акушерство и гинекология, Образна диагностика
1200000157 д-р Димитър Василев Казаков Психиатрия
1200000159 д-р Димитър Милчев Георгиев Кожни и венерически болести
1200000162 д-р Димчо Станев Христов Нервни болести
1200000163 д-р Дияна Стоянова Петкова Вътрешни болести
1200000165 д-р Добринка Николова Стойчева-Минкова Педиатрия
1200000166 д-р Доля Лазарова Петрова Педиатрия
1200000167 д-р Дона Събева Иванова Медицинска паразитология
1200000168 д-р Донка Пенчева Минкова Вътрешни болести, Спешна медицина
1200000169 д-р Донка Христова Шейретова-Бъжева Обща медицина
1200000173 д-р Евелина Ангелова Минчева Педиатрия
1200000174 д-р Елена Иванова Христова-Цочева Обща медицина
1200000175 д-р Елена Илиева Стефанова Клинична лаборатория