Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 426-445 от 445.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000611 д-р Цветанка Младенова Пешева Вътрешни болести
1200000613 д-р Цветелин Василев Николов Очни болести
1200000696 д-р Цветелина Александрова Пашова
1200000641 д-р Цветелина Василева Велева-Стайковска
1200000614 д-р Цветелина Иванова Дакова-Христова Кожни и венерически болести
1200000615 д-р Цветелина Цокова Патаринска-Иванова Образна диагностика
1200000616 д-р Цветлина Цанкова Иванова Нервни болести
1200000617 д-р Цветозар Михайлов Тодоров
1200000620 д-р Цветолюба Иванова Генкова-Гечева Акушерство и гинекология
1200000621 д-р Цветомила Василева Дудевска-Вачевска Вътрешни болести
1200000623 д-р Цветомир Стоянов Стоянов Ушно-носно-гърлени болести
1200000714 д-р Цветомир Христов Христов
1200000624 д-р Цветомира Петкова Стоянова
1200000625 д-р Ценка Георгиева Йорданова Очни болести
1200000626 д-р Ценка Иванова Ангелова Вътрешни болести
1200000629 д-р Цеца Христова Кирова Трансфузионна хематология
1200000630 д-р Цочо Василев Цочев Обща медицина
1200000631 д-р Юлиана Ангелова Антимова-Нанкова Вътрешни болести, Обща медицина
1200000632 д-р Юлия Игнева Атанасова Хигиена на детско-юношеската възраст
1200000633 д-р Юлия Христова Илиева-Маринова Акушерство и гинекология