Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 376-400 от 400.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000723 д-р Валери Габриелов Георгиев
1200000724 д-р Иван Иванов Генчев
1200000725 д-р Петя Евгениева Петкова-Стоянова
1200000726 д-р Стоян Ангелов Митов
1600000260 д-р Венцислав Марков Филипов Хирургия
1600000400 д-р Георги Петров Петров Вътрешни болести
1600000474 д-р Дилян Цанов Богданов Клинична микробиология
1600000672 д-р Иванка Иванова Копринска
1600000729 д-р Ияд Махмуд Самур Акушерство и гинекология
1600000773 д-р Катина Миткова Баканова
1600001178 д-р Петко Иванов Ганчев Нервни болести
1600001217 д-р Пламен Димитров Доровски Съдебна медицина и деонтология
1600001227 д-р Пламен Радославов Петров Акушерство и гинекология
1600001856 д-р Виджай Кумар Ерики Образна диагностика
1600001879 д-р Илияна Цветанова Петрова-Марковска Вътрешни болести
1600002162 д-р Рама Кант Сурви
1600002448 д-р Донна Стефанова Бойнин
1600002456 д-р Иван Николаев Янчев
1600002475 д-р Калоян Диянов Иванов
2000000341 д-р Ангел Стоянов Митов Кардиология
2300001362 д-р Ваня Петрова Табакова-Ангелова Анестезиология и интензивно лечение
2300014064 д-р Божидар Петров Генов
2300015010 д-р Кристина Радилова
2400000058 д-р Ваня Георгиева Христова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500002250 д-р Девора Венкова Манойлова