Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 376-397 от 397.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000716 д-р Анита Юлиянова Пеловска
1200000717 д-р Илияна Емилова Иванова
1200000719 д-р Иван Пламенов Нанков
1200000721 д-р Мария Петкова Колибарска-Иванова
1200000722 д-р Мирослав Дамянов Динков
1600000260 д-р Венцислав Марков Филипов Хирургия
1600000400 д-р Георги Петров Петров Вътрешни болести
1600000672 д-р Иванка Иванова Копринска
1600000729 д-р Ияд Махмуд Самур Акушерство и гинекология
1600000773 д-р Катина Миткова Баканова
1600001217 д-р Пламен Димитров Доровски Съдебна медицина и деонтология
1600001227 д-р Пламен Радославов Петров Акушерство и гинекология
1600001856 д-р Виджай Кумар Ерики Образна диагностика
1600002162 д-р Рама Кант Сурви
1600002448 д-р Донна Стефанова Бойнин
1600002475 д-р Калоян Диянов Иванов
2000000341 д-р Ангел Стоянов Митов Кардиология
2300001362 д-р Ваня Петрова Табакова-Ангелова Анестезиология и интензивно лечение
2300014064 д-р Божидар Петров Генов
2300015010 д-р Кристина Радилова
2400000058 д-р Ваня Георгиева Христова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500002250 д-р Девора Венкова Манойлова