Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 326-350 от 424.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000553 д-р Стефан Тодоров Чичев Акушерство и гинекология
1200000554 д-р Стефан Христов Бойнин Нервни болести
1200000555 д-р Стефан Христов Станчев Хирургия
1200000558 д-р Стефка Костадинова Боянова Физикална и рехабилитационна медицина
1200000559 д-р Стефка Любенова Гъбова-Цанкова Вътрешни болести
1200000561 д-р Стефко Колев Ненков Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000563 д-р Стефко Христов Илиев Ортопедия и травматология
1200000565 д-р Стоян Георгиев Цукев
1200000568 д-р Тамара Христова Миндевска-Лазарова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000569 д-р Таня Иванова Дамянова Вътрешни болести
1200000570 д-р Таня Иванова Костова Образна диагностика
1200000571 д-р Таня Иванова Нешева-Пашева Педиатрия, Обща медицина
1200000572 д-р Таня Николова Симеонова
1200000574 д-р Татяна Ганчева Борисова Педиатрия
1200000575 д-р Татяна Гечева Джабарска Педиатрия
1200000576 д-р Теодоси Стойков Кабакчиев Обща медицина
1200000577 д-р Теодора Асенова Трифонова-Якова Вътрешни болести, Обща медицина
1200000578 д-р Теодора Георгиева Стефанова-Николова Вътрешни болести, Обща медицина
1200000579 д-р Теодора Мачева Доневска Педиатрия, Обща медицина
1200000580 д-р Теодора Петрова Вълковска-Кюрекчиева Вътрешни болести
1200000582 д-р Тихол Георгиев Тихолов Нервни болести
1200000583 д-р Тихомир Иванов Бенев Вътрешни болести
1200000584Доцент д-р Тихомир Панков Тотев Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
1200000586 д-р Тодор Христов Тодоров
1200000587 д-р Тодорин Илиев Ибовски Хирургия