Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 301-325 от 445.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000495 д-р Румяна Трифонова Кожухарова Вътрешни болести, Кардиология
1200000497 д-р Руска Стоянова Косева Вътрешни болести
1200000498 д-р Сави Петков Бояджиев Вътрешни болести, Обща медицина
1200000500 д-р Светла Гатева Нанкова Вътрешни болести
1200000501 д-р Светла Димитрова Дудевска Обща и клинична патология
1200000503 д-р Светла Миткова Попова Педиатрия
1200000504 д-р Светла Петрова Василева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000506 д-р Светла Станчева Бояджиева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина, Психиатрия
1200000507 д-р Светлана Веселинова Семова Вътрешни болести
1200000508 д-р Светлана Викторовна Величкова Ушно-носно-гърлени болести
1200000509 д-р Светлана Георгиева Кунчева Педиатрия
1200000510 д-р Светлана Живкова Мицина-Пейчева
1200000511 д-р Светлана Пенкова Пенкова Вътрешни болести
1200000513 д-р Светозара Георгиева Драмбозова Нервни болести
1200000514 д-р Светослав Вилхелмов Иванов Хирургия
1200000515 д-р Светослав Пенков Стратев Нервни болести
1200000516 д-р Севда Печева Кулинска-Вътева Анестезиология и интензивно лечение
1200000517 д-р Сергей Божинов Петков Психиатрия
1200000518 д-р Сийка Кръстева Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
1200000519 д-р Силвия Иванова Дулева Обща медицина
1200000520 д-р Силвия Лалева Моева
1200000523 д-р Славян Веселинов Казанджиев Обща медицина
1200000527 д-р Снежанка Николова Шесторкина Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000528 д-р Снежанка Николова Ченковска Ортопедия и травматология
1200000529 д-р Снежина Благоева Опанова Акушерство и гинекология