Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 251-275 от 401.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000462 д-р Пламенка Ганкова Иванова Вътрешни болести, Нефрология
1200000463 д-р Пламенка Колева Добревска-Георгиева Урология
1200000464 д-р Поликсения Николова Христова Обща медицина
1200000468 д-р Полинка Каменова Мачуганова
1200000471 д-р Правда Трифонова Генова-Петкова Вътрешни болести
1200000472 д-р Преслав Николов Атанасов Спешна медицина
1200000476 д-р Радослав Христов Иванов Ушно-носно-гърлени болести
1200000477 д-р Радостина Кънева Данчева Обща медицина
1200000478 д-р Райко Цветанов Райков Вътрешни болести
1200000479 д-р Росица Неделчева Ачкова-Долапчиева Педиатрия, Обща медицина
1200000483 д-р Росица Ангелова Тодорова
1200000484 д-р Росица Валентинова Георгиева Вътрешни болести, Клинична лаборатория
1200000486 д-р Росица Георгиева Чапарова Хигиена на детско-юношеската възраст
1200000487 д-р Росица Николаева Милчева Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1200000489 д-р Ростислав Петков Христов Вътрешни болести
1200000490 д-р Румен Христов Лалев Хирургия
1200000491 д-р Румен Цанков Петков Анестезиология и интензивно лечение
1200000492 д-р Румяна Костова Льоскова Урология
1200000493 д-р Румяна Петрова Нановска Инфекциозни болести
1200000494 д-р Румяна Съйкова Цанова-Иванова Очни болести
1200000495 д-р Румяна Трифонова Кожухарова Вътрешни болести, Кардиология
1200000497 д-р Руска Стоянова Косева Вътрешни болести
1200000498 д-р Сави Петков Бояджиев Вътрешни болести, Обща медицина
1200000501 д-р Светла Димитрова Дудевска Обща и клинична патология
1200000503 д-р Светла Миткова Попова Педиатрия