Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 201-225 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000366 д-р Мария Георгиева Соколова Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000368 д-р Лидия Иванова Манова Обща медицина
1100000370 д-р Мария Кирилова Христова-Коломанова
1100000371 д-р Мария Николова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
1100000373 д-р Мария Тодорова Ангелова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000376 д-р Мая Ангелова Цанева-Коларска Вътрешни болести, Обща медицина
1100000377 д-р Мая Борисова Барова Вътрешни болести, Гастроентерология
1100000378 д-р Мая Каменова Димитрова Педиатрия, Обща медицина
1100000379 д-р Методи Иванов Ангелов Педиатрия
1100000380 д-р Мила Николова Демиревска Обща медицина
1100000382 д-р Милен Павлов Видински Акушерство и гинекология
1100000383 д-р Милка Пейчева Богоева Инфекциозни болести
1100000387 д-р Милчо Иванов Милев
1100000390 д-р Михаил Ненков Зарев Трудова медицина
1100000391 д-р Михаил Петров Савов Хирургия
1100000393 д-р Моника Иванова Масларска-Мицова Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Педиатрия
1100000394 д-р Надежда Живкова Янева Нервни болести
1100000395 д-р Надка Димчова Александрова Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
1100000396 д-р Надка Иванова Костадинова Вътрешни болести
1100000399 д-р Наташа Василева Паунова-Червенякова Вътрешни болести
1100000402 д-р Невена Георгиева Бобошевска Очни болести
1100000403 д-р Невена Людмилова Станоева Нервни болести
1100000405 д-р Недялка Ангелова Няголова Ушно-носно-гърлени болести
1100000410 д-р Никола Василиев Абрашев Клинична микробиология
1100000412 д-р Николай Георгиев Николов Вътрешни болести, Нефрология