Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 201-225 от 386.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000351 д-р Маргарита Исталиянова Вангелова Акушерство и гинекология
1100000352 д-р Маргарита Кирилова Павлова Педиатрия
1100000353 д-р Маргарита Николова Чобанска-Чапарова Вътрешни болести
1100000354 д-р Марияна Георгиева Грънчарова Епидемиология на инфекциозните болести
1100000355 д-р Мариана Иванова Гелинска Вътрешни болести, Клинична хематология
1100000357 д-р Мариана Петрова Милтенова
1100000358 д-р Мариана Цанкова Андонова Акушерство и гинекология
1100000364 д-р Мария Генчова Милева Вътрешни болести, Обща медицина
1100000366 д-р Мария Георгиева Соколова Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000368 д-р Лидия Иванова Манова Обща медицина
1100000370 д-р Мария Кирилова Христова-Коломанова
1100000371 д-р Мария Николова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
1100000373 д-р Мария Тодорова Ангелова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000376 д-р Мая Ангелова Цанева-Коларска Вътрешни болести, Обща медицина
1100000377 д-р Мая Борисова Барова Вътрешни болести, Гастроентерология
1100000378 д-р Мая Каменова Димитрова Педиатрия, Обща медицина
1100000379 д-р Методи Иванов Ангелов Педиатрия
1100000380 д-р Мила Николова Демиревска Обща медицина
1100000382 д-р Милен Павлов Видински Акушерство и гинекология
1100000383 д-р Милка Пейчева Богоева Инфекциозни болести
1100000387 д-р Милчо Иванов Милев
1100000390 д-р Михаил Ненков Зарев Трудова медицина
1100000391 д-р Михаил Петров Савов Хирургия
1100000393 д-р Моника Иванова Масларска-Мицова Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Педиатрия
1100000394 д-р Надежда Живкова Янева Нервни болести