Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 176-200 от 387.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000305 д-р Красимир Стоянов Панчев Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000306 д-р Красимир Тодоров Кръстев Акушерство и гинекология
1100000308 д-р Красимира Христова Панчева Епидемиология на инфекциозните болести
1100000309 д-р Кристина Василева Кирова Вътрешни болести
1100000310 д-р Крум Богданов Бонев Вътрешни болести
1100000313 д-р Латиф Ахмедов Ананов Вътрешни болести
1100000315 д-р Лидия Василева Стоянова Педиатрия
1100000316 д-р Лидия Иванова Велкова Обща медицина
1100000317 д-р Лидия Иванова Муцкова Педиатрия
1100000319 д-р Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова Нервни болести
1100000320 д-р Лилия Иванова Цанова Клинична микробиология
1100000325 д-р Лорета Методиева Николова Обща медицина
1100000329 д-р Любомир Боянов Таушански Ортопедия и травматология
1100000331 д-р Любомир Георгиев Ковачки Ушно-носно-гърлени болести
1100000333 д-р Любомир Иванов Любенов
1100000334 д-р Любомир Исталиянов Зарев
1100000335 д-р Любомир Милчов Фролошки Хирургия
1100000337 д-р Любослава Йорданова Георгиева Хигиена на детско-юношеската възраст
1100000340 д-р Людмил Стоянов Спасов Хирургия
1100000341 д-р Людмила Георгиева Петрова-Ангелова Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести, Кардиология
1100000342 д-р Людмила Михайлова Илчева Вътрешни болести
1100000343 д-р Людмила Панева Вардарова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000345 д-р Мадлена Савова Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000347 д-р Малина Любенова Узунова
1100000348 д-р Маргарита Асенова Василева Хигиена на детско-юношеската възраст