Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 126-150 от 396.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000217 д-р Емилия Александрова Стоянова Анестезиология и интензивно лечение
1100000218 д-р Емилия Асенова Бачева Педиатрия
1100000219 д-р Емилия Атанасова Цветкова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000222 д-р Емилия Георгиева Стойнева Нервни болести
1100000223 д-р Емилия Тодорова Хранова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000224 д-р Ени Милчов Лефтеров Хирургия
1100000226 д-р Ерик Станиславов Русецки Акушерство и гинекология
1100000228 д-р Живко Иванов Неделчев Физикална и рехабилитационна медицина
1100000232 д-р Здравка Борисова Стоянова Вътрешни болести, Клинична микробиология
1100000234 д-р Здравко Георгиев Георгиев Урология
1100000235 д-р Златко Костадинов Величков Хирургия
1100000236 д-р Зорка Василева Белчева Обща медицина
1100000237 д-р Зоя Константинова Зеленкова Педиатрия
1100000240 д-р Иван Георгиев Чаушев Хирургия
1100000245 д-р Иван Христов Пипонов Ортопедия и травматология
1100000250 д-р Илиан Манолов Милтенов Очни болести
1100000251 д-р Илиана Боянова Спасова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000252 д-р Илиана Драганова Кръстева Епидемиология на инфекциозните болести
1100000253 д-р Илиана Йорданова Гогева Педиатрия, Обща медицина
1100000254 д-р Илиана Николова Тренчева Психиатрия
1100000256 д-р Илия Кирилов Шиков Обща медицина
1100000257 д-р Илиян Александров Савов
1100000259 д-р Илияна Иванова Станкова Обща медицина
1100000260 д-р Илка Иванова Кръстева Нервни болести, Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000263 д-р Искра Георгиева Соколова-Десподова Педиатрия, Обща медицина