Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 101-125 от 404.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000175 д-р Марио Малинов Атанасов Педиатрия
1100000177 д-р Душка Цанева Къдрева-Димитрова
1100000178 д-р Евгени Атанасов Попов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000179 д-р Евгени Василев Георгиев
1100000181 д-р Евгения Кирилова Вукадинова
1100000182 д-р Евгения Николова Цоцоманска Физикална и рехабилитационна медицина
1100000183 д-р Евелина Йорданова Ясикарска-Николчева Клинична лаборатория
1100000184 д-р Евелина Кирилова Ристанова-Коритарова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000185 д-р Евтим Кирилов Станчев
1100000186 д-р Евтим Любомиров Четирски Акушерство и гинекология
1100000187 д-р Еделина Здравкова Петрова Обща медицина
1100000189 д-р Елви Иванов Соколов Очни болести
1100000190 д-р Елена Бориславова Вучкова-Стойчева
1100000192 д-р Елена Димитрова Чернева Вътрешни болести
1100000193 д-р Елена Евгениева Соколова Очни болести
1100000194 д-р Елена Живкова Русимова Педиатрия, Обща медицина
1100000195 д-р Елена Иванова Чучуганова-Лазова Нервни болести
1100000196 д-р Елена Йорданова Евтимова
1100000197 д-р Елена Кирилова Георгиева-Боянова
1100000198 д-р Елена Костадинова Гюзелева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
1100000199 д-р Елена Спасова Гергинова Епидемиология на инфекциозните болести, Физикална и рехабилитационна медицина
1100000201 д-р Елена Стойова Митова Педиатрия
1100000202 д-р Елена Стоянова Манчева
1100000204 д-р Елза Антонова Ченгелиева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1100000207 д-р Елисавета Кирилова Шишкова Вътрешни болести, Клинична алергология