Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 76-100 от 403.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000130 д-р Георги Стоянов Панайотов Ушно-носно-гърлени болести
1100000134 д-р Гергана Иванова Ценова Вътрешни болести
1100000137 д-р Горица Павлова Кръстева Вътрешни болести, Обща медицина
1100000139 д-р Давидко Славев Демиревски Ушно-носно-гърлени болести
1100000140 д-р Дамян Стоилов Николов Вътрешни болести
1100000141 д-р Данаил Георгиев Данаилов Педиатрия
1100000143 д-р Данаила Стоянова Рудева
1100000145 д-р Даниела Василева Панайотова Педиатрия
1100000146 д-р Даниела Георгиева Панайотова Психиатрия
1100000147 д-р Даниела Йорданова Митова-Мисяк Обща медицина
1100000148 д-р Даниела Методиева Ангелова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000149 д-р Даринка Богомилова Коломанова Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000151 д-р Денчо Петров Димитров Хирургия
1100000153 д-р Десислава Димитрова Илиева-Чивийска Трансфузионна хематология
1100000154 д-р Диана Милетиева Стоилова Педиатрия
1100000155 д-р Диана Стойнева Джонева Педиатрия, Обща медицина
1100000156 д-р Диана Филипова Койнарска Обща медицина
1100000157 д-р Димитрина Илиева Стоилкова-Иванова Акушерство и гинекология
1100000158 д-р Димитрина Стоянова Динкова Патофизиология
1100000162 д-р Димитър Иванов Димитров Анестезиология и интензивно лечение
1100000164 д-р Димитър Иванов Таслаков Образна диагностика
1100000167 д-р Димитър Симеонов Стоянов Ортопедия и травматология
1100000170 д-р Димка Русева Делчева-Зантина Акушерство и гинекология
1100000171 д-р Динко Тодоров Динев
1100000175 д-р Марио Малинов Атанасов Педиатрия