Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 51-75 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000101 д-р Виктория Стефанова Величкова Пневмология и фтизиатрия
1100000103 д-р Виолета Николова Крантова Акушерство и гинекология
1100000104 д-р Виолета Стефанова Александрова Обща медицина
1100000106 д-р Виолина Милчова Василева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000107 д-р Вихра Методиева Иванова Спешна медицина
1100000113 д-р Владимир Кирилов Ташов Хирургия
1100000114 д-р Владислав Иванов Миков Акушерство и гинекология
1100000115 д-р Владислав Илиев Спасов
1100000116 д-р Владислава Кирилова Разсолкова Психиатрия, Детска психиатрия
1100000120 д-р Галя Ангелова Лилова-Кочова Образна диагностика
1100000121 д-р Генчо Живков Златанов Хирургия
1100000122 д-р Георги Любенов Киров Нервни болести
1100000123 д-р Георги Георгиев Ценов Кожни и венерически болести
1100000128 д-р Георги Стамов Атанасов Гастроентерология, Вътрешни болести
1100000129 д-р Георги Стойков Тенчев Обща медицина
1100000130 д-р Георги Стоянов Панайотов Ушно-носно-гърлени болести
1100000134 д-р Гергана Иванова Ценова Вътрешни болести
1100000137 д-р Горица Павлова Кръстева Вътрешни болести, Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000139 д-р Давидко Славев Демиревски Ушно-носно-гърлени болести
1100000140 д-р Дамян Стоилов Николов Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000141 д-р Данаил Георгиев Данаилов Педиатрия
1100000146 д-р Даниела Георгиева Панайотова Психиатрия
1100000147 д-р Даниела Йорданова Митова-Мисяк Обща медицина
1100000148 д-р Даниела Методиева Ангелова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000149 д-р Даринка Богомилова Коломанова Социална медицина и здравен мениджмънт