Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 26-50 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000048 д-р Борис Иванов Стоилов Нервни болести
1100000050 д-р Борис Николов Коларов Анестезиология и интензивно лечение
1100000051 д-р Борис Славчов Жабински Нервни болести
1100000052 д-р Борислав Александров Борисов Образна диагностика
1100000053 д-р Борислав Вергилов Коломанов Вътрешни болести, Кардиология
1100000056 д-р Борислав Руменов Заечки Вътрешни болести
1100000060 д-р Боян Евгениев Сираков Ортопедия и травматология
1100000061 д-р Валентин Александров Александров Педиатрия
1100000064 д-р Валентина Борисова Николова Педиатрия
1100000065 д-р Валери Богомилов Годев Физикална и рехабилитационна медицина
1100000066 д-р Валери Георгиев Зарев Вътрешни болести, Кардиология
1100000069 д-р Валери Томов Янев Акушерство и гинекология
1100000072 д-р Ванушка Иванова Анастасова Педиатрия
1100000074 д-р Васил Брайков Ангелов Вътрешни болести, Обща медицина
1100000075 д-р Васил Иванов Николчев Съдебна медицина и деонтология
1100000076 д-р Васил Милчов Койнарски Вътрешни болести
1100000077 д-р Васил Михайлов Бачев Вътрешни болести, Гастроентерология
1100000082 д-р Васка Николова Славова Обща медицина
1100000085 д-р Величка Стефанова Косанова Обща медицина
1100000092 д-р Вержиния Димитрова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1100000093 д-р Весела Борисова Джорджева-Цапова
1100000094 д-р Весела Тодорова Бикова Анестезиология и интензивно лечение
1100000095 д-р Веселин Давидков Давидков Обща медицина
1100000097 д-р Веселка Георгиева Симеонова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000100 д-р Виктория Константинова Каракостова-Нешева Вътрешни болести