Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 276-300 от 404.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000448 д-р Радослава Атанасова Николова Кардиология
1100000449 д-р Радосвета Ангелова Ангелова-Микова Педиатрия
1100000450 д-р Радостина Кирилова Кръстева Обща медицина
1100000452 д-р Райка Стойнева Арабаджиева Педиатрия, Обща медицина
1100000453 д-р Райна Антонова Сапаревска
1100000454 д-р Райничка Евтимова Цветанова-Гонева Психиатрия
1100000455 д-р Ралица Каменова Тенева-Лазарова Обща медицина
1100000457 д-р Роберто Василев Гурков Анестезиология и интензивно лечение
1100000458 д-р Роза Димитрова Цекова Вътрешни болести, Кардиология
1100000460 д-р Росен Александров Спасов Обща и клинична патология
1100000461 д-р Росен Станимиров Александров Вътрешни болести
1100000462 д-р Росица Костадинова Панчева Инфекциозни болести
1100000464 д-р Румен Ангелов Недокланов Анестезиология и интензивно лечение
1100000466 д-р Румен Витанов Кралев
1100000467 д-р Румен Георгиев Алексов Вътрешни болести, Обща медицина
1100000469 д-р Румен Димитров Стоименов Вътрешни болести
1100000471 д-р Румен Кирилов Бачев Ортопедия и травматология
1100000472 д-р Румяна Георгиева Янчева
1100000474 д-р Румяна Живкова Стоименова Очни болести
1100000475 д-р Румяна Иванова Васева Кожни и венерически болести
1100000476 д-р Румяна Симеонова Андонова-Кючукова Трудова медицина
1100000477 д-р Сашка Стойнева Павлова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000478 д-р Сашо Христов Котев Образна диагностика
1100000480 д-р Светла Райчова Георгиева Педиатрия
1100000481 д-р Светлана Тирова Спешна медицина