Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 226-250 от 388.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000394 д-р Надежда Живкова Янева Нервни болести
1100000395 д-р Надка Димчова Александрова Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
1100000396 д-р Надка Иванова Костадинова Вътрешни болести
1100000399 д-р Наташа Василева Паунова-Червенякова Вътрешни болести
1100000400 д-р Наташа Спасова Трендафилова-Тасева Вътрешни болести
1100000402 д-р Невена Георгиева Бобошевска Очни болести
1100000403 д-р Невена Людмилова Станоева Нервни болести
1100000405 д-р Недялка Ангелова Няголова Ушно-носно-гърлени болести
1100000410 д-р Никола Василиев Абрашев Клинична микробиология
1100000412 д-р Николай Георгиев Николов Вътрешни болести, Нефрология
1100000413 д-р Николай Георгиев Стоянов Урология
1100000414 д-р Николай Иванов Апостолов Вътрешни болести
1100000416 д-р Николай Панев Вардаров Ортопедия и травматология
1100000420 д-р Огнян Траянов Иванов Хирургия
1100000422 д-р Офелия Димитрова Стоименова Вътрешни болести
1100000423 д-р Павлинка Йорданова Комитска Клинична лаборатория
1100000425 д-р Панчо Иванов Величков Ортопедия и травматология
1100000427 д-р Пенка Янкова Георгиева Обща медицина
1100000428 д-р Пенчо Василев Пенчев Анестезиология и интензивно лечение
1100000429 д-р Пепа Трифонова Янева Педиатрия
1100000432 д-р Петър Бориславов Геренски Ушно-носно-гърлени болести
1100000433 д-р Петя Александрова Механджийска-Радкова Обща медицина
1100000436 д-р Пламен Вангелов Владимиров Вътрешни болести
1100000438 д-р Пламен Георгиев Антов Епидемиология на инфекциозните болести
1100000441 д-р Пламен Кирилов Павлов Ушно-носно-гърлени болести