Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 226-250 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000413 д-р Николай Георгиев Стоянов Урология
1100000414 д-р Николай Иванов Апостолов Вътрешни болести
1100000416 д-р Николай Панев Вардаров Ортопедия и травматология
1100000420 д-р Огнян Траянов Иванов Хирургия
1100000422 д-р Офелия Димитрова Стоименова Вътрешни болести
1100000423 д-р Павлинка Йорданова Комитска Клинична лаборатория
1100000425 д-р Панчо Иванов Величков Ортопедия и травматология
1100000427 д-р Пенка Янкова Георгиева Обща медицина
1100000428 д-р Пенчо Василев Пенчев Анестезиология и интензивно лечение
1100000429 д-р Пепа Трифонова Янева Педиатрия
1100000432 д-р Петър Бориславов Геренски Ушно-носно-гърлени болести
1100000433 д-р Петя Александрова Механджийска-Радкова Обща медицина
1100000436 д-р Пламен Вангелов Владимиров Вътрешни болести
1100000438 д-р Пламен Георгиев Антов Епидемиология на инфекциозните болести
1100000441 д-р Пламен Кирилов Павлов Ушно-носно-гърлени болести
1100000443 д-р Пламен Петков Петков Вътрешни болести, Гастроентерология
1100000444 д-р Пламен Петров Соколов Ортопедия и травматология
1100000446 д-р Радка Благоева Кадийска Вътрешни болести, Нефрология
1100000447 д-р Радмила Кирилова Конова-Ангелова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000448 д-р Радослава Атанасова Николова Кардиология
1100000449 д-р Радосвета Ангелова Ангелова-Микова Педиатрия
1100000450 д-р Радостина Кирилова Кръстева Обща медицина
1100000452 д-р Райка Стойнева Арабаджиева Педиатрия, Обща медицина
1100000453 д-р Райна Антонова Сапаревска
1100000454 д-р Райничка Евтимова Цветанова-Гонева Психиатрия