Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 76-100 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000074 д-р Деян Василев Диков Обща медицина
1000000076 д-р Джан Садулла Мачан Вътрешни болести, Инфекциозни болести
2500002173 д-р Джанан Ерсой-Орал
2500002191 д-р Джейлян Муса Хашим
1000000505 д-р Джейлян Мюмюн Ахмед
1000000508 д-р Джейлян Неджатин Салибрям
1000000520 д-р Джейхан Ерол Фетта
1000000078 д-р Диана Димитрова Димова Анестезиология и интензивно лечение
1000000080 д-р Диана Карюва Вълчева-Кузманова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1000000081 д-р Диана Николова Пеева-Тенева Психиатрия
1000000527 д-р Диана Севдалинова Манкова
1000000082 д-р Диана Тодева Георгиева Трансфузионна хематология
1000000083 д-р Димитрийка Димитрова Дъгова-Мазнева Психиатрия
1000000085 д-р Димитър Русев Димов Педиатрия
1000000087 д-р Димитър Тошев Ковачев Обща медицина
1000000088 д-р Димитър Христов Макаков Обща и клинична патология
1000000089 д-р Димка Андреева Андреева Гастроентерология, Вътрешни болести
1000000077 д-р Диян Йорданов Дичев Урология
1000000079 д-р Дияна Йорданова Ролева Акушерство и гинекология
1000000096 д-р Дора Атанасова Матеева-Михайлова Вътрешни болести, Кардиология
1000000099 д-р Дорка Георгиева Черпокова Вътрешни болести, Гастроентерология
2500000464 д-р Дуньо Стойчев Дунев Спортна медицина
1000000100 д-р Ева Милкова Валентинова
1000000521 д-р Евгени Юриев Солаков Хирургия
1000000101 д-р Евгения Иванова Христова Педиатрия