Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 26-50 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000026 д-р Бахрие Салиева Халилова Вътрешни болести
1000000028 д-р Белин Георгиев Илчев Психиатрия
1000000027 д-р Белин Салти Санески
1000000500 д-р Берай Мехмедали Хасан
2300013346 д-р Биляна Здравкова Вълкова-Хаджиева
1000000451 д-р Бирджан Бирол Юсуф
1000000429 д-р Бирсен Неждет Реджеб-Ахмед Нервни болести
1000000357 д-р Бойко Йорданов Бойчев
2700000065 д-р Борис Симеонов Досев Хирургия
1000000509 д-р Вайтин Баязидов Юмеров
1000000032 д-р Валентин Борисов Колев Хранене и диететика
1000000033 д-р Валентин Василев Славков Акушерство и гинекология
1000000036 д-р Ваня Димова Ангелова Вътрешни болести, Обща медицина
1000000037 д-р Ваня Томова Стоиловска Акушерство и гинекология
1000000038 д-р Васил Георгиев Чаушев Вътрешни болести
2700000096 д-р Васка Димитрова Якова
2200000069 д-р Велин Серафимов Башев Акушерство и гинекология
1000000041 д-р Велислав Иванов Кацаров Образна диагностика
2500000198 д-р Венко Генов Вълчев
1000000528 д-р Веселин Димитров Гинев
1000000046 д-р Веселина Тодорова Илчевска Педиатрия
1000000049 д-р Виктор Русев Кирчев Обща медицина
2700000130 д-р Виолета Василева Боева Педиатрия
1000000052 д-р Владимир Асенов Възгечев Образна диагностика
1000000423 д-р Владимир Йорданов Йорданов